"Ключ към училище без страх"

Фондация „Асоциация Анимус” предлага цялостен подход в противопоставянето на насилието и тормоза в училище. Голямата ни цел е, заедно с учителите, директорите на училищата, децата и техните родители да насърчим създаването на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, зряло разрешаване на конфликти и толерантност към различията. По този начин ще бъдат предотвратени насилието, тормоза и униженията сред учениците, децата ще израстват здрави, щастливи, с добро самочувствие и академичен успех.

Чрез инициативата "Ключ към училище без страх" въвеждаме учители в прилагането на метода на преподаване на превенционни програми във всички паралелки от 1-ви до 10-ти клас на три училища в България в продължение на 5 последователни учебни години. Проектът е съфинансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария, стартира през май 2016 г. и продължава 5 години до 2021 г.

П Р О Г Р А М И Т Е

"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЗИПИ"

В програмата децата се учат да изобретяват различни стратегии за справяне с трудностите, повишават собствената си самооценка и подобряват устойчивостта си на травматични събития. Състои се от модули, посветени на темите: чувства, общуване, взаимоотношения, разрешаване на конфликти, справяне с промени, загуби и трудности.

Научете повече >>

 

"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЯБЪЛКА"

В процеса на игра и учене едни от други, водени от учителя, децата придобиват умения за разрешаване на конкретни проблеми, разбират и овладяват както своите емоции, така и тези на другите. Програмата обхваща сходни теми: емоции, общуване, създаване на приятелства, разрешаване на проблеми и справяне с трудности.  

Научете повече >>  

"КЛАС ОТ ПРИЯТЕЛИ"

Програмата помага на децата да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти, и по този начин повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството. Учителите подкрепят способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, страхът, яростта и трудните чувства.

Научете повече >>

 

У Ч И Л И Щ А Т А

В три български училища програмите се прилагат за срок от пет години в рамките на проекта "Ключ към училище без страх" безвъзмездно:

СУ „Христо Ботев“, гр. Айтос
68 СУ „Академик Никола Обрешков”, гр. София
23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", гр. София

Н О В И Н И

Ф Е Й С Б У К

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

П А Р Т Н Ь О Р И

С ПОДКРЕПАТА НА

Фондация "ОУК" посвещава ресурсите си на проблеми от глобално, социално и екологично значение, особено такива, които оказват голямо влияние върху живота на хорат10а в неравностойно положение, като предоставя безвъзмездни средства на организации в около 40 страни по света.