За проекта "Ключ към училище без страх"

Фондация „Асоциация Анимус” предлага цялостен подход в противопоставянето на насилието и тормоза в училище. Голямата ни цел е, заедно с учителите, директорите на училищата, децата и техните родители да насърчим създаването на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, зряло разрешаване на конфликти и толерантност към различията. По този начин ще бъдат предотвратени насилието, тормоза и униженията сред учениците, децата ще израстват здрави, щастливи, с добро самочувствие и академичен успех.

Чрез проекта "Ключ към училище без страх" въвеждаме учителите в три избрани вече училища в България в прилагането на метода на преподаване на превенционните програми във всички паралелки от 1-ви до 10-ти клас в продължение на 5 последователни учебни години. Проектът е съфинансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария, стартира през май 2016 г. и продължава 5 години до 2021 г.

П Р О Г Р А М И Т Е

"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЗИПИ"

В програмата децата се учат да изобретяват различни стратегии за справяне с трудностите, повишават собствената си самооценка и подобряват устойчивостта си на травматични събития. Състои се от модули, посветени на темите: чувства, общуване, взаимоотношения, разрешаване на конфликти, справяне с промени, загуби и трудности.

Научете повече >>

 

"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЯБЪЛКА"

В процеса на игра и учене едни от други, водени от учителя, децата придобиват умения за разрешаване на конкретни проблеми, разбират и овладяват както своите емоции, така и тези на другите. Програмата обхваща сходни теми: емоции, общуване, създаване на приятелства, разрешаване на проблеми и справяне с трудности.  

Научете повече >>  

"КЛАС БЕЗ СТРАХ"

Програмата помага на децата да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти, и по този начин повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството. Учителите подкрепят способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, страхът, яростта и трудните чувства.

Научете повече >>

 

У Ч И Л И Щ А Т А

Проектът се прилага в три български училища:

СОУ „Христо Ботев“, гр. Айтос
СОУ „Никола Войводов“, гр. Враца
68 СУ „Академик Никола Обрешков”, гр. София

Програмите са достъпни за всички училища чрез платформата „Твоят час“ на МОН.

Н О В И Н И

Ф Е Й С Б У К

Кристина Ненова - координатор на "Приятелите на Зипи", проведе първото обучение по програмата за насърчаване на психичното здраве - "Приятелите на Ябълка".

Преподаватели от СУ "Христо Ботев", гр. Айтос, които вече имат едногодишен опит с програмата "Приятелите на Зипи", тази година продължават работата си с децата и надграждането на придобитите от тях умения за справяне с проблеми.

"Приятелите на Ябълка” е подходяща за деца 2-ри – 4-ти клас и обхваща теми като: емоции, общуване, създаване на приятелства, разрешаване на проблеми и справяне с трудности. Програмата подпомага емоционалното им развитие и изгражда умения за справяне с трудни чувства и ситуации.

Ако децата овладеят тези умения от малки, ще могат да се справят по-добре с проблемите и кризите в тийнейджърството и зрелия си живот.

Екипът на СУ "Христо Ботев", гр. Айтос е партньор по проект "Ключ към #Училищебезстрах". Повече информация за проекта и за програмите за насърчаване на психичното здраве на децата, можете да откриете на:
➡️http://bezstrah.org/
... Вижте повечеВижте по-малко

Вижте във Facebook

На добър час! ... Вижте повечеВижте по-малко

Успешен старт на „Приятелите на ...

Вижте във Facebook

Честит 15 септември!

Днешният ден бележи началото на дългия път към знанието на хиляди деца. Нека не забравяме обаче, че училището не е само място за академични постижения, а и място където се учим да общуваме.

За да може да възпитаме будни и психично здрави деца и бъдещите активни граждани на България, трябва да им осигурим и нормалния социален климат в класната стая. Стая без агресия и без тормоз на етническа/социална/физическа или друга основа. Трябва да им осигурим #УчилищеБезСтрах!

Включете се:
bezstrah.org/programite/
... Вижте повечеВижте по-малко

Вижте във Facebook

Как обществото ни ще се справи с насилието над деца и възрастни? Как да спрем училищната агресия? Има ли работещи модели, които биха могли да се използват, за да се преодолее изоставането в ромската общност? На тези и още интересни въпроси отговаря директорът на Фондация „Асоциация Анимус“ - Мария Чомарова. ... Вижте повечеВижте по-малко

Вижте във Facebook

П А Р Т Н Ь О Р И

С ПОДКРЕПАТА НА

Фондация "ОУК" посвещава ресурсите си на проблеми от глобално, социално и екологично значение, особено такива, които оказват голямо влияние върху живота на хорат10а в неравностойно положение, като предоставя безвъзмездни средства на организации в около 40 страни по света.