За проекта "Ключ към училище без страх"

Фондация „Асоциация Анимус” предлага цялостен подход в противопоставянето на насилието и тормоза в училище. Голямата ни цел е, заедно с учителите, директорите на училищата, децата и техните родители, да насърчим създаването на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, зряло разрешаване на конфликти и толерантност към различията. По този начин ще бъдат предотвратени насилието, тормоза и униженията сред учениците, децата ще израстват здрави, щастливи, с добро самочувствие и академичен успех. Програмите ще се прилагат във всички паралелки от 1-ви до 10-ти клас в четири училища, в продължение на 5 последователни учебни години - от 2016 г. до 2021 г.

П Р О Г Р А М И Т Е

"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЗИПИ"

В програмата децата се учат да изобретяват различни стратегии за справяне с трудностите, повишават собствената си самооценка и подобряват устойчивостта си на травматични събития. Състои се от модули, посветени на темите: чувства, общуване, взаимоотношения, разрешаване на конфликти, справяне с промени, загуби и трудности.

Научете повече >>

 

"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ЯБЪЛКА"

В процеса на игра и учене едни от други, водени от учителя, децата придобиват умения за разрешаване на конкретни проблеми, разбират и овладяват както своите емоции, така и тези на другите. Програмата обхваща сходни теми: емоции, общуване, създаване на приятелства, разрешаване на проблеми и справяне с трудности.  

Научете повече >>  

"КЛАС БЕЗ СТРАХ"

Програмата помага на децата да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти, и по този начин повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството. Учителите подкрепят способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, страхът, яростта и трудните чувства.

Научете повече >>

 

У Ч И Л И Щ А Т А

Проектът се прилага в четири български училища:

СУ „Христо Ботев“, гр. Айтос
СУ „Никола Войводов“, гр. Враца
68 СУ „Академик Никола Обрешков”, гр. София
23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", гр. София
Програмите са достъпни за всички училища чрез платформата „Твоят час“ на МОН.

Н О В И Н И

Ф Е Й С Б У К

Среща с Приятелите на Ябълка от 2а клас, СУ"Никола Войводов", град Враца, посветена на приятелството и на приятелите. ... Вижте повечеВижте по-малко

Вижте във Facebook

Честита 2018 година на всички Приятели на Зипи и Приятели на Ябълка! А това са Приятелите на Зипи от 1г клас в СУ "Никола Войводов", град Враца. ... Вижте повечеВижте по-малко

Вижте във Facebook

Час с Приятелите на Ябълка в 23СУ" Фредерик Жолио-Кюри",град София ... Вижте повечеВижте по-малко

Вижте във Facebook

П А Р Т Н Ь О Р И

С ПОДКРЕПАТА НА

Фондация "ОУК" посвещава ресурсите си на проблеми от глобално, социално и екологично значение, особено такива, които оказват голямо влияние върху живота на хорат10а в неравностойно положение, като предоставя безвъзмездни средства на организации в около 40 страни по света.