„Приятелите на Зипи“ в „Твоят час“ на МОН

Програмата „Приятелите на Зипи“ е регистрирана в платформата  и е достъпна ако желаете Вашето училище да се включи.
http://tvoiatchas.mon.bg/Product.aspx