„Клас от приятели“ и „Ози и приятели“ са програми за деца от 5. до 7. клас и се разработват в момента.

Учителите, заедно с децата ще се фокусират върху различни теми, което ще стимулира децата да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти. Това повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството. Учителите подкрепят способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, страха, яростта, завистта, ревността и други трудни чувства. На групово ниво, програмите подобряват общуването между учениците и способността им да изграждат приятелски и здравословни взаимоотношения.

Методи

Програмите са интерактивни. Методите, които предлагаме на учителите са игри и упражнения за загряване, фокусиране и отработване на определена тема чрез разискване на ситуации, влизане в различни роли в изиграните ситуации, завършване на разкази, обсъждане, анализ, даване и получаване на обратна връзка. Съсредоточени са върху овластяване на децата и на класа като цяло да се справят с възникващи проблеми- сами или подкрепени от възрастните, когато е необходимо.

Съдържание на програмата „Клас от приятели“ е за деца от 11 до 13 години и стартира през учебната 2018-2019 г.:
 Аз в училище
  1. Договаряне на правилата за работа.
  2. Кое е честно и кое не?

Аз и другите

  1. Приличаме си – различни сме.
  2. Трудни ситуации и конфликти.
  3. Връзки в интернет.

Аз се променям

  1. Чувства.
  2. Кога ще порасна?

Аз и семейството

  1. Промяна и загуба.
Предварително съдържание на програмата „Приятелите на Ози“, която ще стартира през учебната 2019-2020 г.:
модул АЗ И ДРУГИТЕ

1.       „Приятелство-предателство”

2.       „Нов клас, нови учители”/”Всичко се променя” (промяна и загуба)

3.       „Искам (ли) да съм като другите или не съвсем?”

4.       „Трудни ситуации и конфликти” (включва трудните емоции/преживявания и стратегии за справяне)

 

модул АЗ СЕ ПРОМЕНЯМ

1.       „Кога ще порастна?”

2.       „Чувства”

3.       „Моите идоли”

4.       „Приятелството в ерата на социалните мрежи- възможности и ограничения”

 

модул АЗ В УЧИЛИЩЕ

1.       „Тормоз в училище”

2.       „Кое е честно (справедливо), кое е правилно?”

3.       „Аз не искам да уча, но не искам и другите да учат”

4.       „Трудни ситуации и конфликти”

 

Модул АЗ И СЕМЕЙСТВОТО

1.       „По какво искам да приличам и по какво да се различавам от своите родители/семейството”

2.       „Промяна и загуба”

3.       „Мамо, татко, разбирате ли ме?”

4.       „Ролята на децата и ролята на родителите” – как детето вижда своето място в семейството