„Ози и приятели” е програма за деца от 5. до 7. клас и се разработва в момента. Учителите, заедно с децата ще се фокусират върху различни теми, което ще стимулира децата да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти. Това повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството. Учителите подкрепят способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, страха, яростта, завистта, ревността и други трудни чувства. На групово ниво, програмата подобрява общуването между учениците и способността им да изграждат приятелски и здравословни взаимоотношения.

Методи

Програмата е интерактивна. Методите, които предлагаме на учителите са игри и упражнения за загряване, фокусиране и отработване на определена тема чрез разискване на ситуации, влизане в различни роли в изиграните ситуации, завършване на разкази, обсъждане, анализ, даване и получаване на обратна връзка. Съсредоточени са върху овластяване на децата и на класа като цяло да се справят с възникващи проблеми- сами или подкрепени от възрастните, когато е необходимо.

Предстои първи старт през учебната 2018-2019 г.

Предварително съдържание на програмата:
модул АЗ И ДРУГИТЕ

1.       „Приятелство-предателство”

2.       „Нов клас, нови учители”/”Всичко се променя” (промяна и загуба)

3.       „Искам (ли) да съм като другите или не съвсем?”

4.       „Трудни ситуации и конфликти” (включва трудните емоции/преживявания и стратегии за справяне)

 

модул АЗ СЕ ПРОМЕНЯМ

1.       „Кога ще порастна?”

2.       „Чувства”

3.       „Моите идоли”

4.       „Приятелството в ерата на социалните мрежи- възможности и ограничения”

 

модул АЗ В УЧИЛИЩЕ

1.       „Тормоз в училище”

2.       „Кое е честно (справедливо), кое е правилно?”

3.       „Аз не искам да уча, но не искам и другите да учат”

4.       „Трудни ситуации и конфликти”

 

Модул АЗ И СЕМЕЙСТВОТО

1.       „По какво искам да приличам и по какво да се различавам от своите родители/семейството” – норми и правила, ценности, традиции.

2.       „Промяна и загуба”

3.       „Мамо, татко, разбирате ли ме?”

4.       „Ролята на децата и ролята на родителите” – как детето вижда своето място в семейството

5.       „Ядосаният човек”