Програмата „Клас без страх“ се разработва в момента.

Учениците от 5-ти до 10-ти клас ще бъдат включени в програма за здравословно общуване „Клас без страх”.

Включва ученици, родители и учители в дейности, фокусирани върху ролите, основани на пола, ненасилствените взаимоотношения и насърчаването на психично здраве.

„Клас без страх” помага на децата да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти. Това повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството. Учителите подкрепят способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, страхът, яростта и трудните чувства. На групово ниво, програмата подобрява общуването между учениците и способността им да изграждат приятелски и здравословни взаимоотношения и да работят в екип.

Методи

Програмата е интерактивна. Методите на програмата са консистентни и взаимосвързани. Съсредоточени са върху овластяването на децата и на класа да се справят с проблемите, сами или подкрепени от възрастните, когато е необходимо.

 

Предстои първи старт през учебната 2018-2019 г.