Програмата е редназначена за 5-ти до 7-ти клас и се разработва в момента. Включва ученици, родители и учители в дейности, фокусирани върху ролите, основани на пола, ненасилствените взаимоотношения и насърчаването на психично здраве.

„Ози и приятели” помага на децата да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти. Това повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството. Учителите подкрепят способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, страхът, яростта и трудните чувства. На групово ниво, програмата подобрява общуването между учениците и способността им да изграждат приятелски и здравословни взаимоотношения и да работят в екип.

Методи

Програмата е интерактивна. Методите на програмата са консистентни и взаимосвързани. Съсредоточени са върху овластяването на децата и на класа да се справят с проблемите, сами или подкрепени от възрастните, когато е необходимо.

Предстои първи старт през учебната 2018-2019 г.

 

Предварително съдържание на програмата:

 

модул АЗ И ДРУГИТЕ

1.       „Приятелство-предателство”

2.       „Нов клас, нови учители”/”Всичко се променя” – включва промяна и загуба

3.       „Искам (ли) да съм като другите или не съвсем?”

4.       „Трудни ситуации и конфликти” (включва трудните емоции/преживявания (конкурентност) и стратегии за справяне)

5.       Поглед над темата в кибер контекста й

 

модул АЗ СЕ ПРОМЕНЯМ

1.       „Колко (и как) съм голям/а (на ръст и на ъкъл)?”

2.       „Чувства”

3.       „Моите идоли”

4.       „Трудни ситуации и конфликти”

5.       Поглед над темата в кибер контекста й – какво представям като свой образ в Интернет

 

модул АЗ В УЧИЛИЩЕ

1.       „Тормоз в училище”

2.       „Кое е честно (справедливо), кое е правилно?”

3.       „Аз не искам да уча, но не искам и другите да учат”

4.       „Трудни ситуации и конфликти”

5.       Поглед над темата в кибер контекста и – (булинг); кибертормоз.

 

Модул АЗ И СЕМЕЙСТВОТО

1.       „По какво искам да приличам и по какво да се различавам от своите родители/семейството” – норми и правила, ценности, традиции.

2.       „Промяна и загуба”

3.       „Мамо, татко, разбирате ли ме?”

4.       „Ролята на децата и ролята на родителите” – как детето вижда своето място в семейството

5.       „Ядосаният човек”

6.       „Смущаващи и странни неща в интернет”/”В интернет – могъщи и безпомощни”

7.       „Трудни ситуации и конфликти”