Прочетете история от програмата

Разкази и герои

В програмата „Приятелите на Ябълка“ има шест разказа и в тях участват едни и същи герои. Част от тях дори са същите, които са познати вече от „Приятелите на Зипи“.

Новото

Съществената разлика тук вече е, че историята спира в момент на криза или несигурност и децата трябва да помислят и да решат за себе си какво се случва по-нататък.

Примерен разказ

Можете да прочетете една от историите от Модул 5 „Промени“. Казва се „Ваканцията на Томи“ и се появява към края на програмата, когато децата учат за това как да се справят с промени и загуби. Всъщност, те научават че дори и промяната да е трудна или болезнена и че е необратима, все пак има неща, които можем да на правим за да се почувстваме по-добре.