Как работи програмата

„Приятелите на Ябълка“ е програма за прилагане от класни ръководители в училище за деца до 4. клас. Работата с програмата не изисква да имат специална подготовка и умения.

„Приятелите на Ябълка“ се различава от останалите учебни програми. Децата се насърчават да се замислят над чувствата си и да говорят за тях, разрешено им е да работят заедно и не се очаква да са под напрежение. Занятията не са базирани на съревнование, а насърчават участниците да работят заедно,
да споделят идеите си и да си помагат.

Всяко дете следва да се чувства добре дошло и уважавано. Идеите им не бива да бъдат критикувани, дори и да кажат нещо неуместно.

Съсредоточете се върху положителното и никога не критикувайте децата лично и директно.

 

Програмата се състои от 24 занятия, провеждани веднъж в седмицата, посветени на шест теми или модула:

  • Чувства
  • Общуване
  • Приятелство
  • Решаване на проблеми
  • Промени
  • Продължаваме напред

Всяка тема се разглежда в четири занятия. Повечето от тях са с продължителност 45 минути и следват стандартен формат:

  • Въведение
  • Задачи
  • Време за размисъл

Първата история представя всички герои, които се появяват по-късно във всичките шест кратки разказа – по един за всеки модул. Тези разкази умишлено са оставени недовършени, за да бъдат стимулирани децата да измислят свои собствени завършеци на историите по време на занятията и да могат да ги обсъждат. Четенето на разказите обикновено се придружава от дейности като рисуване, обсъждане и игри. Целта на тези дейности е да помогне на децата да се обърнат към вътрешния си свят и да изследват техните чувства и поведение, както и да измислят свои собствени градивни стратегии за справяне с различните трудности, с които се сблъскват.

„Приятелите ан Ябълка“ е структурирана програма, като всяко занятие е обобщение и продължение на дейностите от предишното. За малките деца повторението е много важна част от научаването и ключовите послания се подсилват с всяко занятие.