Надграждане на „Приятелите на Зипи“

„Приятелите на Ябълка“ е разработена като продължение на „Приятелите на Зипи“ и затвърждава уменията, които децата са придобили след първата програма– една от най-успешните програми в света за насърчаване на психичното здраве на малките деца.

Подходът в „Приятелите на Ябълка“ е сходен и разказите включват същите герои, като тези от „Приятелите на Зипи“.

Въпреки това не е нужно децата да са преминали през „Приятелите на Зипи“, преди да започнат
„Приятелите на Ябълка“. Учителите също не е нужно да са преподавали по първата програма, за да се заемат с втората.

„Приятелите на Ябълка“ е самостоятелна програма. Възможно е някои от децата в групата да са преминали „Приятелите на Зипи“ и да разпознаят героите в разказите, а дори и някои от дейностите.
Не се тревожете, това не поставя останалите в неравностойно положение.

Оценка

Над един милион деца от 31 държави вече са завършили „Приятелите на Зипи“ и проведените изчерпателни независими изследвания и оценки в различни страни и култури показват постоянни положителни резултати. Програмата е призната от Световната здравна организация,
одобрена е от редица правителства и завладява все повече страни по света.