Съдържание на „Приятелите на Ябълка“

Съдържанието на програмата се състои от 24 занятия, провеждани веднъж в седмицата, посветени на шест теми или модула. Всеки модул има 4 занятия и кратък разказ за хамстера Ябълка и нейните приятели – децата.

 

МОДУЛ 1: „ЧУВСТВА”Module_1

Занятие 1: Запознаване и Правила за работа
Занятие 2: Моите чувства
Занятие 3: Как да се почувствам по-добре
Занятие 4: Да завършим разказа „Събуждане“

 

МОДУЛ 2: „ОБЩУВАНЕ”Module_2

Занятие 1: Да умееш да слушаш
Занятие 2: Казвам, каквото искам да кажа
Занятие 3: Как да говоря в трудни ситуации
Занятие 4: Да завършим разказа „Планове за уикенда“

 

МОДУЛ 3: „ПРИЯТЕЛСТВО”Module 3

Занятие 1: Какво е добър приятел?
Занятие 2: Справяне със самотата и отхвърлянето
Занятие 3: Проблеми между приятели
Занятие 4: Да завършим разказа „Нови съседи“

 

МОДУЛ 4: „РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ”Module 4

Занятие 1: Кой може да ни помогне
Занятие 2: Стъпки към добро решение
Занятие 3: Споразумение срещу тормоза
Занятие 4: Да завършим разказа „Футбол за големи момчета“

 

Module 5МОДУЛ 5: „ПРОМЕНИ”

Занятие 1: Промяната е част от живота
Занятие 2: Различни видове промяна
Занятие 3: Справяне със загубата
Занятие 4: Да завършим разказа „Ваканцията на Томи“

 

Module 6МОДУЛ 6: „ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД”

Занятие 1: Справяне с разочарованието
Занятие 2: Начини за справяне с тревогите
Занятие 3: Да завършим разказа „Краят на ваканцията“
Занятие 4: Да празнуваме заедно