„Приятелите на Зипи“ е международно призната програма за развитие на емоционално здрави деца от предучилищна възраст до 1 клас.

В процеса на игра и учене едни от други, водени от учителя, децата придобиват умения за разрешаване на конкретни конфликти, разбират и овладяват както своите собствени емоции, така и тези на другите. Занятията по теми в програмата стимулират децата да се справят с проблеми и кризисни ситуации по здравословни конструктивен начин.

В програмата децата се учат да прилагат различни стратегии за справяне с трудностите, повишават самочувствието си и подобряват устойчивостта си на травматични събития. Това ги еманципира да помагат на себе си и на другите, да приемат и ценят различията на децата в класа.

Програмата е подкрепена от Световната здравна организация и се осъществява в десетки страни по света, като България е 28-мата държава, в която се прилага от 2014 г. Ефективността й е доказана чрез множество изследвания в училищата и детските градини, където е била прилагана до момента.