„Приятелите на Зипи“ е международно призната програма за развитие на емоционално здрави деца от предучилищна възраст до 1 клас. Програмата е за деца, които сега тръгват на училище, за да може уменията, да се придобият преди усвояването на определени модели на поведение. Ако децата придобият тези умения рано, те ще продължат да ги използват през целия си живот и ще се справят по-добре с проблемите в юношеска и зряла възраст. Децата, които могат да се справят по-добре с ежедневните разочарования и трудности ще бъдат по-щастливи и ще се справят по-добре.

В процеса на игра и учене едни от други, водени от учителя, децата придобиват умения за разрешаване на конкретни конфликти, разбират и овладяват както своите собствени емоции, така и тези на другите. Занятията по теми в програмата стимулират децата да се справят с проблеми и кризисни ситуации по здравословни конструктивен начин.

В програмата децата се учат да прилагат различни стратегии за справяне с трудностите, повишават самочувствието си и подобряват устойчивостта си на травматични събития. Това ги еманципира да помагат на себе си и на другите, да приемат и ценят различията на децата в класа.

„Приятелите на Зипи” се състои от 24 урока, разпределени в 6 модула. Всеки урок е с продължителност един учебен час (45 мин.), а цялата програма продължава една учебна година.

Шестте модула обхващат следните области:

  • Чувства
  • Комуникация
  • Приятелство
  • Конфликти
  • Промяна и загуба
  • Продължаване напред

Съдържанието на програмата е изградено около поредица илюстрирани разкази за едно насекомо, отглеждано като домашен любимец, наречено Зипи, и неговите приятели – група малки деца. Историите в разказите и дейностите в модулите се занимават с ежедневни трудности, пред които се изправят децата.

Заниманията и историите са подходящи за деца с различни умения. Книжката с допълнителни дейности може да се използва като продължение на програмата за провеждане на "Приятелите на Зипи" за втора година или за затвърждаване и консолидиране на наученото по програмата. Има и Домашни занимания за затвърждаване на обучението вкъщи с родителите и настойниците.

Програмата "Приятелите на Зипи" се основава на теорията за справяне и е научно доказано, че подобрява уменията на децата за справяне, социалните умения, емоционалната грамотност, подобрява климата в класа и намалява тормоза.

През 2022 г. "Приятелите на Зипи" беше преработена и актуализирана въз основа на обратната връзка с учителите, за да се включат нови дейности, позволяващи на училищата да изпълняват програмата в продължение на две години. Има и обновени илюстрации на историите, създадени от илюстраторката Лиза Уилямс, които придават на програмата свеж, нов, модерен вид.

Програмата е подкрепена от Световната здравна организация и се осъществява в десетки страни по света, като България е 28-мата държава, в която се прилага от 2014 г. Ефективността й е доказана чрез множество изследвания в училищата и детските градини, където е била прилагана до момента.