Къде се изпълнява проектът?

"Ключ към училище без страх" стартира през учебната 2016-2017г. в три български училища- СУ „Христо Ботев“, гр. Айтос, СУ „Никола Войводов“, гр. Враца и 74 СУ „Гоце Делчев” , гр. София.

През учебната 2017-2018 година в проекта се включват още две софийски училища: 68 СУ „Академик Никола Обрешков” и 23 СУ "Фредерик Жолио Кюри".

СУ „Христо Ботев“, гр. Айтос

Много са поколенията айтоски деца, които са горди възпитаници на най-старото училище в града. Всички те с умиление наричат СУ „Христо Ботев” роден дом, извор на светлина и знание, откъдето продължават да пият живителна сила и новите поколения Ботевци. Има надежда за по-добър свят и светло бъдеще за всички!

СУ „Академик Никола Обрешков“, гр. София

Училището е открито на 15.09.1986г. в новопостроения жк. „Дружба 2” като ЕСПУ, за ученици от 1 до 12 клас. През първата година има 1080 ученици, а през учебната 1987/88г. прага му прекрачват 2135 ученици. След две години получава името на видния български математик академик Никола Обрешков, което носи с гордост и до днес.

СУ „Фредерик Жолио Кюри“, гр. София

Училището е основано през 1950 година. За постигнати успехи през 1975 година, училището е наградено с орден "Кирил и Методий". Училището има утвърдени традиции в обучението по математика, биология, химия, чуждоезиково обучение. В годините се развиват и утвърждават разнообразни форми за възпитателна извънкласна дейност. Учениците работят в групи по интереси. В училището са утвърдени форми за повишаване квалификация на учителите - участия в организирани курсове, семинари.

Извън проекта "Ключ към училище без страх", програмите "Приятелите на Зипи" и "Приятелите на Ябълка" са достъпни чрез заплащане на обучението на учители и комплект учебници и пособия за годината. За подробности можете да се свържете на тел.