В тази страница публикуваме разнообразни полезни материали: статии, изследвания, методики, наръчници, дипляни и др. Повечето материали са авторски от екипа на Фондация "Асоциация Анимус". Други са превод на предоставени от лицензиранщата организация Partnership for Children или друга партньорска организация.

Материалите са фокусирани върху теми, касаещи психичното здраве на децата, емоционалната интелигентност, проблемите, с които се сблъсква в училище - насилие и тормоз, начините за справяне, овладяване на нови умения и др.

ДЕТСКИТЕ СТРАХОВЕ

Обичайно е за децата да се тревожат за неща от време на време. Някои деца са „родени неспокойни“, с тенденция да се безпокоят през целия си живот. Много деца се тревожат за промени и нови ситуации: ново бебе в семейството, преместване в ново жилище, започване на училище. Приятелствата се сменят често за малките деца и за някои това може да бъде един повод за безпокойство. За повечето деца тези чувства ще бъдат временни, въпреки че те могат да бъдат мъчителни за детето и семейството, докато то ги преживява.

Децата рядко ще ви кажат – а може и да не осъзнават сами  – че са притеснени. По-вероятно е да го покажат чрез физически симптоми, поведение, изразявайки страхове.  .... прочетете повече

Как децата разбират и реагират на загуба и смърт

Как въздейства скръбта върху децата? Някои деца изглеждат привидно добре, поне първоначално, и дори могат да се държат по-добре, отколкото преди смъртта. Например, могат да станат по-тихи и по-спокойни. Това може да е знак, че крият своите чувства, „държат се смело” или просто се опитват да не безпокоят останалите.

  .... прочетете повече

ПОНЯТИЕТО "СПРАВЯНЕ"

Най-важното понятие в „Приятелите на Зипи“ е "справянето" (наричано „копинг”, „копинг стратегии” от английското „cope” – справям се).

На теория съществуват редица възможности за справяне, но уменията, които се насърчават в „Приятелите на Зипи” са основополагащи.  .... прочетете повече

Справяне с тормоза в училище

Тормозът в училище не само се преживява по ужасен начин, но изследвания сочат, че може да има дългосрочен пагубен ефект върху психичното здраве. И двете програми „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка” се фокусират върху тормоза в училище и се опитват не само да намалят насилието в класната стая, но и да дадат на децата стратегии за справяне, които да ги подкрепят сега и в бъдеще.   .... прочетете повече