В тази страница публикуваме разнообразни полезни материали: статии, изследвания, методики, наръчници, дипляни и др. Повечето материали са авторски - от екипа на Асоциация Анимус и на партньорите в проекта. Други са превод на материали, предоставени от лицензиращата организация Partnership for Children или друга партньорска организация.

Материалите са фокусирани върху теми, касаещи психичното здраве на децата, емоционалната интелигентност, проблемите, с които се сблъсква в училище - насилие и тормоз, начините за справяне, овладяване на нови умения и др.

ДЕТСКИТЕ СТРАХОВЕ

Обичайно е за децата да се тревожат за неща от време на време. Някои деца са „родени неспокойни“, с тенденция да се безпокоят през целия си живот. Много деца се тревожат за промени и нови ситуации: ново бебе в семейството, преместване в ново жилище, започване на училище. Приятелствата се сменят често за малките деца и за някои това може да бъде един повод за безпокойство. За повечето деца тези чувства ще бъдат временни, въпреки че те могат да бъдат мъчителни за детето и семейството, докато то ги преживява.

Децата рядко ще ви кажат – а може и да не осъзнават сами  – че са притеснени. По-вероятно е да го покажат чрез физически симптоми, поведение, изразявайки страхове.  .... прочетете повече

Как децата разбират и реагират на загуба и смърт

Как въздейства скръбта върху децата? Някои деца изглеждат привидно добре, поне първоначално, и дори могат да се държат по-добре, отколкото преди смъртта. Например, могат да станат по-тихи и по-спокойни. Това може да е знак, че крият своите чувства, „държат се смело” или просто се опитват да не безпокоят останалите.

  .... прочетете повече

ПОНЯТИЕТО "СПРАВЯНЕ"

Най-важното понятие в „Приятелите на Зипи“ е "справянето" (наричано „копинг”, „копинг стратегии” от английското „cope” – справям се).

На теория съществуват редица възможности за справяне, но уменията, които се насърчават в „Приятелите на Зипи” са основополагащи.  .... прочетете повече

Справяне с тормоза в училище

Тормозът в училище не само се преживява по ужасен начин, но изследвания сочат, че може да има дългосрочен пагубен ефект върху психичното здраве. И двете програми „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка” се фокусират върху тормоза в училище и се опитват не само да намалят насилието в класната стая, но и да дадат на децата стратегии за справяне, които да ги подкрепят сега и в бъдеще.   .... прочетете повече