Включете се

Включете се към програмите извън описания проект.

В рамките на проекта са включени четири училища в България, в които се финансира прилагането на програмите, но ако имате желание да рпилагате

Извън проекта програмите са отворени за всички училища

Програмите „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка” не могат да бъдат поръчани по интернет или закупени „от рафта“. Обучението на учителите, които ще прилагат програмите е жизненоважна част от работата на „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка” и програмите се предоставят само на учители, които са посещавали курс за начално обучение.

Обучение

В България учителите могат да заявят обучение в програмата от лицензирания партньор – Фондация „Асоциация Анимус“. Обучението обикновено е с продължителност ден и половина и може да обхваща и двете програми заедно- „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка”. Екипът от лицензирани обучители от „Асоциация Анимус“ осигурява методическа подкрепа два пъти годишно.

След като учителите са посещавали курс за обучение, те могат да поръчат материалите за програмата от „Асоциация Анимус“. След изчерпване на количеството материали за децата и родителите, те могат да бъдат поръчани допълнително.

В обучението са включени голям пакет методически указания и материали:

  • Ръководство за учители
  • Ръководство за родители
  • Допълнителни материали – карти, плакати и др.
  • Сертификати
Цена на обучението

При директна заявка към Фондация „Асоциация Анимус“: 300 лв. за един учител.

 

Ако се интересувате от въвеждане на „Приятели на Зипи” и „Приятелите на Ябълка“ във вашия район, най-добре е да привлечете и групирате няколко местни училища, за да бъде обучителният курс достатъчно рентабилен за вас и да се възползват възможно повече професионалисти. Ние приветстваме запитвания от училища, Регионалните управления по образованието (РУО) и общини.

За повече информация

Можете да ни пишете на animus@animusassociation.org
Координатор: Марина Ангелова