Включете се

В рамките на проекта са включени четири училища в България, в които се финансира прилагането на програмите.

Извън проекта програмите са отворени за всички училища

Програмите „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка” не могат да бъдат поръчани по интернет или закупени „от рафта“. Обучението на учителите, които ще прилагат програмите е жизненоважна част от работата на „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка” и програмите се предоставят само на учители, които са посещавали курс за начално обучение.

Обучение

В България учителите могат да заявят обучение в програмата от лицензирания партньор – Фондация „Асоциация Анимус“. Обучението обикновено е с продължителност ден и половина и може да обхваща и двете програми заедно- „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка”. Екипът от лицензирани обучители от „Асоциация Анимус“ осигурява методическа подкрепа два пъти годишно.

Като алтернатива, училищата могат да организират еднодневен курс за група учители в едно и също училище. След като учителите са посещавали курс за обучение, те могат да поръчат материалите за програмата от „Асоциация Анимус“. След изчерпване на количеството материали за децата и родителите, те могат да бъдат поръчани допълнително.

В обучението са включени голям пакет методически указания и материали:

  • Ръководство за учители
  • Ръководство за родители
  • Допълнителни материали – карти, плакати и др.
  • Сертификати
Цена на обучението

При директна заявка към Фондация „Асоциация Анимус“: 450 лв. за един учител.

За учебната 2017-2018 година програмите са достъпни за всички училища чрез платформата „Твоят час“ на МОН в тематична област Гражданско образование, подобласт Емоционална интелигентност.

Ако се интересувате от въвеждане на „Приятели на Зипи” и „Приятелите на Ябълка“ във вашия район, най-добре е да привлечете и групирате няколко местни училища, за да бъде обучителният курс достатъчно рентабилен за вас и да се възползват възможно повече професионалисти. Ние приветстваме запитвания от училища, Регионалните управления по образованието (РУО) и общини.

За повече информация

Можете да ни пишете на animus@animusassociation.org
Координатор: Марина Ангелова