Паспорт

Програма „Паспорт“ е училища програма за емоционално развитие на деца на възраст между 9 и 11 години. Тя подпомага емоционалното им развитие, както и изграждането на умения за справяне с трудностите, благодарение на които децата ще могат по-лесно да преминават през предизвикателствата и проблемите в живота си. Дейностите по програмата са насочени към децата и създават благоприятна атмосфера, в която може да се говори по трудни теми.

Програма „Паспорт“ е създадена от мултидисциплинарен екип с ръководител професор Браян Мишара от Квебекския университет в Монреал, Канада, и е финансирана от Агенцията по обществено здравеопазване на Канада. Програмата е разработвана в продължение на пет години и в пилотното издание са участвали над 3000 деца, учители и родители.

Програмата се прилага от учители, преминали през двудневно обучение.  По време часовете децата измислят и предлагат свои собствени положителни стратегии за справяне с проблеми чрез ангажиращи дейности: четене на комикси, дискусия, игри, обсъждане на филмчета.

„Паспорт“ е програма, в която заедно с децата и родителите участват. Към програмата има и домашни дейности за засилване на ученето у дома със семейството.

Можете да изтеглите дипляна с повече информация от този линк: Информация за родители

Програма „Паспорт“ има същите цели и теоретични основи, като програмите „Приятелите на Зипи“ и „Приятелите на Ябълка“, които са помогнали вече на почти два милиона деца в над 32 държави. Програмата може да се използва както при деца, преминали програмите „Приятелите на Зипи“ и/или „Приятелите на Ябълка“, така и при деца, които не са участвали в тях.

Програма „Паспорт“ се лицензира от Partnership for Children и се предлага в цял свят. В България се предоставя от единствената лицензирана организация - Фондация „Асоциация Анимус”.

Основни принципи на програма „Паспорт“

 1. Насърчава емоционалното благополучие на ВСИЧКИ деца на възраст между 9 и 11 години
 2. Развива способностите на децата да създават стратегии за справяне
 3. Преподава се от специално обучени учители
 4. Включва семействата и училищата
 5. Трябва да се изпълни изцяло
 6. Набляга върху доброволното участие и споделяне на наученото
 7. Насърчава взаимната подкрепа
 8. Практикува справяне в много различни контексти

Какво включва програма „Паспорт“?

Програмата се състои от 18 сесии. Във всяка от тях децата ще прочитат по един епизод от комикс, илюстриращ темите на програмата, след което ще участват в занимания, чиято цел е да им помогне да открият и експериментират различни начини за справяне. Въпреки, че историите в комиксите са измислени, заниманията в клас включват всекидневни ситуации, в които децата биха могли да попаднат. Сесиите са разпределени в пет модула:

Модул 1: Емоции

Цел: Определяне, назоваване и споделяне на чувствата, които изпитват децата в различни ситуации, както и разпознаване на емоциите на другите.

Занятия:

 1. Начало на приключението
 2. Да ценим нашите разлики и прилики
 3. Разбиране и изразяване на емоциите
 4. Разпознаване на чувствата на другите

Модул 2: Взаимоотношения и взаимна подкрепа

Цел: Децата да научат как да създават приятелства и да се справят с проблемите между приятели.

Занятия:

 1. Взаимна подкрепа и умения за справяне
 2. Приятелство
 3. Предизвикателствата на приятелството

Модул 3: Трудни ситуации

Цел: Определяне и използване на умения за справяне в трудни ситуации, които носят положителни резултати за всички, които са включени в тях.

Занятия:

 1. Справяне с огорчението
 2. Справяне със стреса
 3. Справяне с конфликти

Модул 4: Честност, справедливост и това, което е правилно

Цел: Определяне на собствените емоции в ситуации, преживявани като несправедливи, и развиване на умения за справяне с тях.

Несправедливост в ежедневието

Сесия 2 Справяне с тормоза

Сесия 3 Несправедливост в света

Модул 5: Промяна и загуба

Цел        Определяне на собствените емоции в ситуация на промяна или загуба и откриване на умения за справяне с тях.

Сесия 1 Справяне с промяната

Сесия 2 Справяне със загубата

Сесия 3 Оказване на помощ в трудни ситуации

Сесия 4 Моят комплект с инструменти за справяне

Сесия 5 Празненство!

Защо програмата е важна?

Успехът на програма „Паспорт“ зависи от това децата да прилагат усвоените умения и стратегии и извън класната стая. Практикуването на стратегии в ежедневието ще им помогне да станат по-уверени и ги насърчава както да търсят помощ, когато им е нужна, така и да предлагат своята помощ на други хора. След първата сесия на всеки модул децата ще носят у дома информационен лист. От него семействата на децата ще получават представа какво научават по време на програмата и може да ги подтикне да разговарят на някоя от споменатите теми. След втората сесия на всеки модул децата ще изпълняват у дома някое от заниманията заедно с член на семейството. Заниманията са забавни и лесни и най-важното е, че за да се изпълнят, е необходимо членът на семейството и детето да прекарат известно време заедно и да разговарят. В края на програмата децата ще създадат у дома комплект с инструменти за справяне, а ние насърчаваме членовете на семейството да вземат участие и дори да направят свои собствени комплекти.

Във видеото по-долу можете да чуете мнението на учители, които вече са изпълнявали програмата.

https://www.youtube.com/watch?v=OJCMlgROdIc

Може би вече искате да сте обучен учител по програма Паспорт?

Пишете на animus@animusassociation.org / Subject: Passport training, за да Ви включим в предстоящи обучения.

След двудневно обучение, всеки учител получава лиценз и достъп до електронните материали на програмата, които включват:

Ръководство на учителя, което съдържа:

 • Общи насоки и описание на програмата
 • Модули 1–5
 • Практически занимания
 • Информация за семейството и домашните занимания за всеки модул
 • Комплект с комикси
 • Паспорт
 • Набор от плакати
 • Настолна игра „Пътеката на дракона“, която ще се играе на бялата дъска
 • Допълнителни изображения и лога, които може да използвате, като ги включвате във визуални пособия или за да допълвате уроците си на бялата дъска

Включете се!

 

Подкрепата за проекта “Паспорт – умения за цял живот” на Фондация „Асоциация Анимус” е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Асоциация Анимус“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.