МАТЕРИАЛИ

В тази страница публикуваме разнообразни полезни материали: статии, изследвания, методики, наръчници, дипляни и др. Повечето материали са авторски – от екипа на Асоциация Анимус и на партньорите в проекта. Други са превод на материали, предоставени от лицензиращата организация Partnership for Children или друга партньорска организация.

Материалите са фокусирани върху теми, касаещи психичното здраве на децата, емоционалната интелигентност, проблемите, с които децата се се сблъскват в училище – насилие и тормоз, житейски кризи и загуби, начините за справяне, овладяване на нови умения и др.