Програмата “Приятелите на Ябълка” се състои от шест модула и всеки един от тях има занимания, които се изпълняват заедно с родителите вкъщи. Отделете време и спокойно място, за да предразположите детето си да ви разкаже за заниманието от програмата и да обсъдите какво ще правите заедно у дома. Обикновено дейностите са кратки – 10 до 20 минути и са забавни и за вас и за детето ви.

Времето, отделено за тези дейности ще ви се отблагодари в дългосрочен план. Ако детето ви се научи как да се справя с трудностите докато още е малко, то ще може много по-добре да се справя с бъдещите по-сложни проблеми, които ще среща в живота си на възрастен.

Занимания за чувства

Ако децата могат да разпознават и назовават своите чувства това може да им помогне да се справят по-лесно с тях. Тези занимания са създадени да помагат на децата да разбират своите чувства и да започнат да мислят за начините, по които да се справят с трудните такива.

Насоки:
 • Говорете за своите собствени чувства – уверете се, че детето Ви знае, че е нормално да изпитва „трудни” или неудобни чувства – важното е как се справяме с тях.
 • Окуражете детето си да говори за това как се чувства и наистина го слушайте.
 • Изберете време, когато сте насаме със своето дете и прекарайте това време заедно – докато седите в колата или автобуса, или времето преди сън.
 • Помогнете на детето по изобретателен начин да изрази своите емоции. За някои деца е по-лесно да нарисуват, създадат или изиграят, отколкото да говорят.
 • Винаги помнете златните правила за добро решение – „кара ме да се чувствам по-добре и не наранява мен или някой друг”.

 

Занимания за общуване

Уменията за общуване са наистина важна част от всяко взаимоотношение.  Тези дейности ще помогнат на децата да подобрят уменията си за говорене и слушане и да се научат как да помолят за помощ.

Насоки:
 • Окуражете детето си да описва своите чувства.
 • Окуражете детето си при нужда да поиска помощ от някой, на когото се доверява.
 • Похвалете детето си, когато помага на другите.

Бъдете подготвени детето Ви да започне да споделя повече и бъдете подготвени да го слушате!

 

Занимания за приятелство

Създаването и поддържането на приятелство може да бъде сложно за малките деца. Тези занимания ги насочват да мислят за това какво прави един приятел добър и какво те сами могат да направят, за да подобрят своите приятелства, а също и как да се справят със самотата и отхвърлянето.

Насоки:
 • Създавайте и затвърждавайте позитивни модели на поведение към другите – на споделяне, подкрепа, употреба на мили думи, отправяне на покана за игра, подаряване.
 • Ако детето Ви участва в скарване или сбиване го попитайте за неговите предложения за това как може да го разреши, като помните златните правила – „кара ме да се чувствам по-добре и не наранява мен или някой друг”.
 • Ако детето Ви се притеснява да се присъедини към нов клас или група, помогнете му като упражнявате това как да говори с другите и да се сприятелява. Това ще му даде повече думи и идеи и ще го накара да се почувства по-уверено.

 

Занимания за справяне с гнева

Гневът може да бъде чувство, с което трудно се справят както децата, така и възрастните. Тези занимания помагат на децата да разбират гнева, да откриват идеи как да се успокоят и да мислят за решения за това как да се почувстват по-добре.

Насоки:
 • Трудно е да се измисли добро решение, когато си ядосан. Дайте на детето време и пространство да се успокои преди да потърси решение.
 • Научете детето си на тези четири стъпки при разрешаване на конфликт – успокой се, разбери проблема, помисли за възможни решения, избери най-доброто от тях.

 

Занимания за промяна и загуба

Децата трябва да се справят с много промени в живота си. Подобни занимания могат да помогнат на децата да осъзнаят, че промяната е навсякъде около нас, както и да ги подкрепят  да се изправят пред нови или трудни ситуации.

Насоки:
 • Когато Вие или детето Ви преживявате промяна (без значение добра или лоша) говорете за нея заедно. Споделете какви чувства предизвиква у всеки един от вас. Обяснете, че промяната е навсякъде около нас, че тя е част от живота и, че понякога няма какво да се стори по отношение на нея.
 • За всеки, най-голямата промяна, с която трябва да се справи е смъртта на любим човек.
 • Ако темата за смъртта излезе в хода на разговор, говорете за нея открито и отговаряйте на въпросите на детето по възможно най-искрен начин.