Принципи на развитие на децата

„Приятелите на Зипи” спазва шест ключови принципа на развитие на децата

  1. „Приятелите на Зипи” е за малки деца – 5-7 годишни.

Повечето програми за развитие на децата и тяхното емоционално благополучие (наричано още “емоционална интелигентност”) са насочени към подрастващи и по-големи деца. Те са с ограничен ефект, тъй като по това време детето вече е разработило и усвоило някои модели за справяне и социално поведение. „Приятелите на Зипи” е насочена към деца, които сега тръгват на училище, за да може уменията, на които учи програмата, да се придобият преди усвояването на определени модели на поведение. Основава се на убеждението, че, ако децата придобият тези умения рано, то те ще продължат да ги използват през целия си живот. По-късно ще се справят по-добре с проблемите в юношеска и зряла възраст. Децата, които могат да се справят с ежедневните разочарования и трудности ще бъдат щастливи и по-добре справящи се индивиди.

  1. Програмата се основава на доказателства и е научно оценена

Проучване сред повече от 600 деца от две държави показва, че тези, които участват в „Приятелите на Зипи” научават повече полезни стратегии за справяне и придобиват по-добри социални умения, в сравнение с децата в контролните групи (не участват в програмата). Еднакво ефективна е както при момчета, така и при момичета.

  1. Програмата може да се адаптира към различни култури

„Приятелите на Зипи” е създадена така, че да може да се адаптира към различни страни и култури. Материалът, който е характерен за определена култура е сведен до минимум и програмата се фокусира върху универсални принципи за развитие на децата, които са общо приложими за деца от цял свят.

Програмата работи еднакво ефективно в страни като Бразилия, Норвегия, Индия и Китай, които са твърде различни.

  1. Програмата насърчава психичното здраве, благополучието и развитие на децата.

„Приятелите на Зипи” е разработена за всички деца от тази възрастова група. Не е фокусирана върху конкретна група деца със специфични потребности или такива в рисково положение. Програмата допринася за емоционалното благополучие и развитие на деца от различни среди и с различни способности, а поради взаимодействието между децата в групите, по-малко способните научават умения от по-способните и по-добре изразяващите се.

Децата се насърчават не само да възпроизвеждат стратегии, които биха им помогнали, но и да поискат помощ, когато се налага, а също и да помагат на другите.

  1. Програмата учи децата как да се справят с трудностите в живота

Фокусът на програмата е обучение, чрез което децата да намират свои собствени решения на проблемите, да оказват и искат помощ, когато е необходимо. Двете ключови правила, които децата имат предвид при избор на успешна стратегия са:

  • Трябва да промени ситуацията или да ме накара да се чувствам по-добре, или и двете
  • Не трябва да е във вреда за мен или за някой друг

 Трябва да бъдете обучени, за да преподавате по програмата Приятелите на Зипи

Не можете просто да я закупите от някой магазин.

Подготовката на учителя е от съществено значение за успешното приложение на програмата. Тя се предоставя само на учители, които са посетили началния обучителен курс.

 

Надяваме се и вие да се забавлявате с „Приятелите на Зипи” и да ви е от полза.

Мишара, БЛ и Истгаард, М (2006) ‘Ефективност при усъвършенстване уменията за справяне в програмите за подобряване на психично здраве при малките деца. „Приятелите на Зипи”, Early Childhood Research Quarterly 21 (2006) 110-123