Описание на програмата

„Приятелите на Зипи” е за малки деца – 5-7 годишни

Повечето програми за развитие на емоционално благополучие (наричано още “емоционална интелигентност”) са насочени към подрастващи и по-големи деца. Те са с ограничен ефект, тъй като по това време детето вече е разработило и усвоило някои модели за справяне и социално поведение.

„Приятелите на Зипи” е за деца, които сега тръгват на училище, за да може уменията, на които учи програмата, да се придобият преди усвояването на определени модели на поведение. Ако децата придобият тези умения рано, те ще продължат да ги използват през целия си живот и ще се справят по-добре с проблемите в юношеска и зряла възраст. Децата, които могат да се справят по-добре с ежедневните разочарования и трудности ще бъдат по-щастливи и ще се справят по-добре.

Съдържание на програмата

„Приятелите на Зипи” се състои от 24 урока, разпределени в 6 модула. Всеки урок е с продължителност един учебен час, а цялата програма продължава една учебна година.

Съдържанието на програмата е изградено около поредица илюстрирани разкази за едно насекомо, отглеждано като домашен любимец, наречено Зипи, и неговите приятели – група малки деца. Историите в разказите и дейностите в модулите се занимават с ежедневни трудности, пред които се изправят децата.

Програмата се основава на доказателства и е направено ноучно изследване на ефекта

Проучване сред повече от 600 деца от две държави показва, че тези, които участват в „Приятелите на Зипи” научават повече полезни стратегии за справяне и придобиват по-добри социални умения, в сравнение с децата в контролните групи (не участват в програмата). Еднакво ефективна е както при момчета, така и при момичета.

Програмата насърчава психичното здраве и благополучието на децата

„Приятелите на Зипи” е разработена за всички деца от тази възрастова група. Не е фокусирана върху конкретна група деца със специфични потребности или такива в рисково положение. Програмата допринася за емоционалното благополучие на деца от различни среди и с различни способности, а поради взаимодействието между децата в групите, по-малко способните научават умения от по-способните и по-добре изразяващите се.
Децата се насърчават не само да измислят стратегии, които биха им помогнали, но и да поискат помощ, когато се налага, а също и да помагат на другите.

Програмата учи децата как да се справят с трудностите в живота

Фокусът на програмата е обучение, чрез което децата да намират свои собствени решения на проблемите, да оказват и искат помощ, когато е необходимо. Двете ключови правила, които децата имат предвид при избор на успешна стратегия са:

  • Трябва да промени ситуацията или да ме накара да се чувствам по-добре, или и двете
  • Не трябва да е във вреда за мен или другиго

 

Надяваме се и вие да се забавлявате с „Приятелите на Зипи” и да ви е от полза.

Мишара, БЛ и Истгаард, М (2006) ‘Ефективност при усъвършенстване уменията за справяне в програмите за подобряване на психично здраве при малките деца: „Приятелите на Зипи”, Early Childhood Research Quarterly 21 (2006) 110-123