Насърчаването на психичното здраве спестява средства

Училищната програма за промотиране на психично здраве „Приятелите на Зипи” се фокусира върху деца в ранна училищна възраст (между 5 и 7 години), у които цели да развие емоционална грамотност, умения за справяне в трудни житейски ситуации и за здравословно общуване с хората.

Защо програмите са толкова ефективни и полезни, с какво се различават от интервенциите при вече налични проблеми?

На този въпрос отговарят проучвания от „родната страна” на Зипи – Великобритания, където програмата е създадена и от където се разпространява по света.

Лечението на психичните разстройства във възможно най-ранна възраст е изключително важно. Но още по-важно и по-ефективно е насърчаването (или така наречената „промоция”) на психичното здраве и устойчивостта на малките деца. То помага на децата да се справят с трудностите, дава умения за живота, подобрява атмосферата в училищата, повишава академични постижения, намалява тормоза и прави по-лесно родителството.

Предимства

„Приятелите на Зипи” е програма, базирана в училище (мястото, на което децата прекарват най-много време и градят важни отношения), и е насочена към най-малките ученици, без да ги разграничава по пол, социален статус, расова и етническа принадлежност, физически разлики. Така децата са насърчени да развиват важните умения в себе си още преди вредната динамика на маргинализиране и училищен тормоз да се е установила. По силата на това програмата работи и като превенция на евентуален училищен тормоз и в по-горните класове.

И все пак, когато времената са трудни, такива очевидни човешки ползи може да не са достатъчни. Националните и местните власти искат да видят също икономически ползи. Когато много от бюджетите в различни сфери се редуцират, защо трябва да се инвестира в промоция на психично здраве?

Доклад по тази тема от Англия казва, че проблемите, произтичащи от влошено психично здраве струват на град Лондон зашеметяващите 26 милиарда паунда годишно, главно заради разходите за грижи и загубата на производителност на труда при хора с влошено психично здраве.

Един от авторите на доклада, проф. Мартин Кнап от Лондонското училище по икономика и политически науки (LSE), казва: „Това е твърде висока цена за града, а голяма част от нея е, защото ние не се ангажираме с индивидуалните и социални нужди подобаващо. Разходите ще продължат да се покачват, ако не направим нищо.“

Ранна интервенция

Много водещи организации и институти за психично здраве във Великобритания (сред които Фондацията за психично здраве, Центърът за психично здраве и Кралският колеж на психиатрите) подчертават ползите от програмите за ранна интервенция. Изследванията сочат, че участието в програма може да предотврати влошаване на пациентите, да ги задържи на работните им места и извън болницата, и да се намали процента на самоубийствата. Но често се обръщат внимание на един проблем едва след като е вече възникнал. Още по-ефективно би било включването на програми за насърчаване на психичното здраве, базирани в училищата. С тяхна помощ децата от малки биват подкрепени да разпознават чуствата си и тези на другите, да се справят с труните емоции и ситуации като  избират ефективни стратегии за справяне (копинг стратегии). Това в голяма степен спомага те да растат като психично здрави личности.

Такава е програмата „Приятелите на Зипи”. Тя е една от 15-те базирани на доказателства дейности за насърчаване на психичното здраве и превенция на психични разстройства, които са били изследвани от проф. Кнап и негови колеги от Лондонското училище по икономика и политически науки (LSE). В доклад, който те са изготвили за Департамента по здравеопазване в Англия преди 3 години, учените наблягат на икономическите ползи от промотирането на психично здраве, а не на разходите за здравни грижи при психични разстройства.

Заключението на доклада е недвусмислено:  „Налице са сериозни доказателства, че програмите за социално и емоционално учене в училище допринасят за намаляване на разходите в публичния сектор. “

(Материалът на тази публикация се позовава на статия от интернет страницата на Partnership for Children, 18 Март 2014, както и на икономическия доклад Mental health promotion and mental illness prevention: The economic case, Април 2011)