Съдържание на “Приятелите на Зипи”

Съдържанието на програмата е разделено на 6 модула, посветени на следните теми:

МОДУЛ 1: „ЧУВСТВА”

Цел: Да се подобрят способностите на децата да разпознават чувствата – тъга, щастие, гняв, завист и раздразнителност.

Занятие 1: Чувствам се тъжен – радостен
Занятие 2: Гняв и раздразнение
Занятие 3: Завист
Занятие 4: Чувство на притеснение

 

 

МОДУЛ 2: „ОБЩУВАНЕ”

Цел: Този модул учи децата как да общуват ефективно и ги научава да изслушват другите, как да помолят за помощ и да кажат това, което искат, дори и в трудни ситуации. Мълчаливите деца често ”се разкриват” при тези сесии и се научават да се изразяват по-свободно.

Занятие 1: Подобряване на общуването
Занятие 2: Слушане
Занятие 3: Кой може да ни помогне?
Занятие 4: Казваме каквото мислим

 

МОДУЛ 3: „ВЗАИМООТНОШЕНИЯ”

Цел: Тук децата учат за приятелството – как да създадат и задържат приятелите си и как да се справят със самотата и отхвърлянето, как да казват „Съжалявам” и как да се сдобряват след кавга.

Занятие 1: Как да запазим приятелството
Занятие 2: Справяне със самотата и отхвърлянето
Занятие 3: Как да решаваме конфликти между
Занятие 4: Как да създаваме приятелства

 

МОДУЛ 4: „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ”

Цел: Децата разрешават конфликти и учителите коментират, че бързо свикват с различията си. Разглеждат се проблемите при насилие и какво децата могат да правят, ако те или други са обект на тормоз.

Занятие 1: Как да намираме добри решения
Занятие 2: Тормоз
Занятие 3: Решаване на проблеми
Занятие 4: Как да помагаме на другите да решават конфликти

 

МОДУЛ 5: „СПРАВЯНЕ С ПРОМЯНА И ЗАГУБА”

Цел: Този модул разглежда справянето с промените, както големи, така и малки. Най-голяма промяна настъпва, когато някой почине. Въпреки че възрастните често намират смъртта за много трудна тема, при малките деца рядко е така. Те приветстват възможността да говорят открито по тази тема. Занятието – посещение на гробище, е често класирано като най-успешното от цялата програма.

Занятие 1: Промяната и загубата са част от живота
Занятие 2: Как да приемаме смъртта
Занятие 3: Посещение на гробище
Занятие 4: Да се учим от промяната и загубата

 

МОДУЛ 6: „НИЕ СЕ СПРАВЯМЕ”

Цел: Финалният модул затвърждава всичко, което децата са научили – да намират различни начини за справяне, да помагат на другите и да се адаптират към нови ситуации. Заключителното занятие протича като празненство.

Занятие 1: Различни начини за справяне
Занятие 2: Как да помогнем на другите
Занятие 3: Приспособяване към нови ситуации
Занятие 4: Да празнуваме заедно