Ключ

Часовете са интерактивни и се набляга на разнообразието от гледни точки и на ценността на всяка. За разлика от учебните занятия, в които се очаква да се показват конкретни знания по съответния предмет, „КЛЮЧ” дава възможност на самите младежи да говорят от своя опит. Методите са основани на ученето чрез преживяване в група – изцяло практически занимания, ролеви игри, дебати, дискусии и казуси.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1 модул – ОТНОСНО ПРИЯТЕЛСТВОТО

ЗАНЯТИЕ 1 Приятелство – предизвикателство

ЗАНЯТИЕ 2 Различни и заедно

2 модул – ЛЮБОВ

ЗАНЯТИЕ 1 Доминантност / равнопоставеност в любовта

ЗАНЯТИЕ 2 Доверие и уважение в любовта

3 модул – ЗАПЛЕТЕНИ В МРЕЖАТА

ЗАНЯТИЕ 1 Социални Паяжини

ЗАНЯТИЕ 2 Гласове от мрежата

4 модул – СЕМЕЙСТВО

ЗАНЯТИЕ 1: Ние в моето семейство

ЗАНЯТИЕ 2 Мислим как да се справяме

5 модул – КАКВО НАСИЛИЕ?!

ЗАНЯТИЕ 1 Кой е по-силен?

6 модул – УЧИЛИЩЕ

ЗАНЯТИЕ 1 Училището като сцена

ЗАНЯТИЕ 2 Отново в клас

7 модул  – ПРОМЕНИ

ЗАНЯТИЕ 1 Промяна, криза, промяна

ЗАНЯТИЕ 2 Справяне с промени

ЗАНЯТИЕ 3 На избори

ЗАНЯТИЕ 4 Празненство