Полезни материали

В тази страница публикуваме разнообразни полезни материали: статии, изследвания, методики, наръчници, дипляни и др. Повечето материали са авторски – от екипа на Асоциация Анимус и на партньорите в проекта. Други са превод на материали, предоставени от лицензиращата организация Partnership for Children или друга партньорска организация.

Материалите са фокусирани върху теми, касаещи психичното здраве на децата, емоционалната интелигентност, проблемите, с които децата се се сблъскват в училище – насилие и тормоз, житейски кризи и загуби, начините за справяне, овладяване на нови умения и др.

 

 

Детските страхове

Обичайно е за децата да се тревожат за неща от време на време. Някои деца са „родени неспокойни“, с тенденция да се безпокоят през целия си живот. Много деца се тревожат за промени и нови ситуации: ново бебе в семейството, преместване в ново жилище, започване на училище. Децата рядко ще ви кажат – а може и да не осъзнават сами – че са притеснени. По-вероятно е да го покажат чрез физически симптоми, поведение, изразявайки страхове.

Прочетете повече….

 

 

Как децата разбират и реагират на загуба и смърт

Как въздейства скръбта върху децата? Някои деца изглеждат привидно добре, поне първоначално, и дори могат да се държат по-добре, отколкото преди смъртта. Например, могат да станат по-тихи и по-спокойни. Това може да е знак, че крият своите чувства, „държат се смело” или просто се опитват да не безпокоят останалите.

Прочетете повече….

 

Скърбим по свой собствен начин

Скръбта е естествен отговор при загуба на някой, за когото ни е грижа. Няма правилен или грешен начин как да се скърби и всеки преживява скръбта по различен начин. Важното е да оставите детето или младежа да скърби и тъгува толкова много и толкова дълго, колкото има нужда.

Прочетете повече….

 

Понятието „Справяне”

Най-важното понятие в „Приятелите на Зипи“ е “справянето” (наричано „копинг”, „копинг стратегии” от английското „cope” – справям се). На теория съществуват редица възможности за справяне, но уменията, които се насърчават в „Приятелите на Зипи” са основополагащи.

Прочетете повече….

 

Справяне с тормоз в училище

Тормозът в училище не само се преживява по ужасен начин, но изследвания сочат, че може да има дългосрочен пагубен ефект върху психичното здраве. И двете програми „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка” се фокусират върху тормоза в училище и се опитват не само да намалят насилието в класната стая, но и да дадат на децата стратегии за справяне, които да ги подкрепят сега и в бъдеще.

Прочетете повече….

Справяне с тревогите на децата по време на пандемия COVID-19

По време на ограниченията всички се чувстваме по-малко сигурни и ни липсват обичайните ни занимания. Предлагаме ви дейности, които се базират на нашите програми за умения за справяне.

Прочетете повече….

 

Каталог “Добри практики”

Каталогът е съставен от екипа на Фондация „Асоциация Анимус“ от представени добри практики от партньорски организации: Сдружение „Алтернативи” – гр. Айтос,  Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, Асоциация „Родители”, Институт по социални дейности и практики, Фондация „П.У.Л.С” – гр. Перник, Фондация „Партньори България”, Център за приобщаващо образование, Национална мрежа за децата.

Прочетете повече….