СВЕТЯ

Програмата СВЕТЯ се основава на концепциите за осъзнатостта, позитивната психология и когнитивно-поведенческата терапия и е фокусирана върху развитието на уменията на децата – да осъзнаят силните си страни, да контролират силните емоции и да могат да променят негативните начини на мислене.

Програмата СВЕТЯ се състои от една въвеждаща сесия и 10 сесии по 45 минути.

Програмата СВЕТЯ е адаптирана от оригиналната версия на проф. д-р Илона Бониуел и Луси Райън (2009 г.). В занятията се използват въображаеми папагали, които представят мислите и посланията, които си даваме. Например папагалите Съдия, Тревожен и Ентусиаст могат да ни дават следните послания:

“Не трябва да правиш това!”,

“Всичко ще се провали! Няма да се справя!” и

“Толкова много искам да го направя!”

 

Децата се научават как да се противопоставят на вредните послания на папагалите и да премислят осъзнато, като същевременно надграждат своите силни страни на характера и източници на подкрепа в живота си.

Изследователската оценка на ефекта от програмата показва, че тя е ефективна за повишаване на устойчивостта и предотвратяване на депресията.

Моля, обърнете внимание:

Програмата СВЕТЯ е предназначена за социално и емоционално обучение, насочена е към насърчаване на психичното здраве и устойчивост за всички деца.

Програмата не е предназначена за терапевтична интервенция.