За учители

Достъпни учебници и материали за учители, преминали през обучение към “Асоциация Анимус” за прилагане на програмите “Умения за цял живот” за насърчаване на психично здраве и развитие на емоционалната интелигентност.