Надграждане на уменията

„Приятелите на Ябълка“ затвърждава стратегиите за справяне и социалните умения, които децата са придобили в рамките на програмата „Приятелите на Зипи”. „Приятелите на Ябълка” е подходяща за деца 2-ри – 4-ти клас и обхваща сходни теми: емоции, общуване, създаване на приятелства, разрешаване на проблеми и справяне с трудности. Програмата подпомага емоционалното им развитие и изгражда умения за справяне с трудни чувства и ситуации.

Ако децата овладеят тези умения от малки, ще могат да се справят по-добре с проблемите и кризите в тийнейджърството и зрелия си живот. Това не означава, че винаги ще са щастливи, но придобитата жилавост ще им помогне да преодоляват препятствията по пътя си.

Дейностите в програмата дават възможност на децата да упражняват ефективни стратегии за справяне и да развиват социалните си умения. И тук учителят има ключова роля да представя чрез ролеви игри, рисуване, дискусии и истории със същите герои, които този път са заедно с хамстера на име Ябълка.

Новото

Разликата в тази програма е, че децата трябва да допринасят повече с техни собствени идеи – особено, когато става въпрос за историите, които са недовършени и класът трябва да реши как да завършат.

Оценка

Независими експерти са прекарали много време в оценяване на влиянието на „Приятелите на Зипи“ и „Приятелите на Ябълка“ и проучванията им дават постоянни положителни резултати. Има и все повече доказателства, че децата, взели участие в подобни програми, показват по-добри академични резултати.
Следователно, „Приятелите на Ябълка“ помага на децата да развият умения за живота.

„Приятелите на Ябълка“ е разработена и тествана в продължение на няколко години.
Децата, взели участие в програмата, показват „значителен напредък“ в социалните си умения, „съществено повишаване“ на позитивните стратегии за справяне и „съществено понижаване“ на негативните стратегии. Новата версия на програмата включва отзиви и предложения на учители и експерти от Бразилия, Англия, Ирландия, Литва, Холандия и Норвегия.

Авторски права

Правата върху „Приятелите на Зипи“ и „Приятелите на Ябълка“ са собственост на Partnership for Children и се предлагат в цял свят. Можете да прочетете повече за двете програми на partnershipforchildren.org.uk
В България програмите се предлагат ексклузивно от лицензирания партньор Фондация „Асоциация Анимус“ - animusassociation.org