Примерно занятие

Изпълнени с чувства

Това е разказ за трима приятели. Лийла и Тиг са брат и сестра. Санди е тяхната най-добра приятелка. Всички те живеят в малко градче на брега на една голяма река и много се харесват.
Тиг и Лийла са близнаци, което означава, че са родени в един и същи ден и че имат едни и същи майка и татко. Първо се е родила Лийла, затова тя казва, че е по-голямата. Тиг смята, че това е глупаво и двамата понякога се карат за това.

Понятието "Справяне"

Най-важното понятие в „Приятелите на Зипи“ е Справянето (още наричано „копинг”, „копинг стратегии” от английското „cope” – справям се). На теория съществуват редица възможности за справяне, но уменията, които се насърчават в „Приятелите на Зипи” са всеобщо признати за важни. Един от най-влиятелните подходи е разработен от Ричард Лазаръс и Сюзън Фолкмън, според които справянето „се отнася до промяна в когнитивните и поведенчески усилия при посрещане на специфични нужди, оценени като трудни или надхвърлящи възможностите на даден човек.“

„Приятелите на Зипи”– шест ключови характеристики

Повечето програми за развитие на емоционално благополучие (наричано още "емоционална интелигентност") са насочени към подрастващи и по-големи деца. Те са с ограничен ефект, тъй като по това време детето вече е разработило и усвоило някои модели за справяне и социално поведение. „Приятелите на Зипи” е насочена към деца, които сега тръгват на училище, за да може уменията, на които учи програмата, да се придобият преди усвояването на определени модели на поведение.

40 идеи от цял свят

Стотици учители от различни страни работят с „Приятелите на Зипи” и много от тях дават нови
идеи за повишаване ефективността и привлекателността на програмата. Ето и някои от тях във файла, който ще изтеглите от ТУК.