Кои сме ние?

Фондация “Асоциация Анимус” е основана през 1994 г. и оттогава предлага квалифицирана психологическа и психотерапевтична помощ за деца и семейства. Помагаме на деца и възрастни, преживели травматични събития, като насилие, тормоз, трафик на хора, изоставяне, загуба, раздяла, хора, които се нуждаят от консултация и планиране на следващи стъпки за възстановяването им, комуникация и застъпничество с други институции, и др.

Програми

Към четирите спешни денонощни програми – Гореща телефонна линия за пострадали от насилие, Детски център за застъпничество и закрила “Зона заКрила” и Кризисен център “Света Петка”, могат да бъдат насочвани или да се обръщат самостоятелно хора в криза, и хора, които се нуждаят от непосредствена спешна помощ.

Кой може да се обърне към нас?

Хора с емоционални проблеми, с въпроси и несигурност, която ги обърква и не намират опорите във вътрешния си свят, хора, които желаят промяна, личностно израстване и зрялост в отношенията и връзките си – за тях предлагаме психотерапия и психоанализа.

Подход

Работим в психодинамичната парадигма, като подходът е в зависимост от нуждата и проблема на обърналите се към нас. Предлагаме краткосрочно консултиране, дългосрочна психотерапия и психоанализа.

На следващата схема са показани програмите и звената, които Анимус развива.

Повече информация за работата на Фондация “Асоциация Анимус” ще намерите на animusassociation.org