Включете се

Програмите „Приятелите на Зипи” , „Приятелите на Ябълка” , “Паспорт” , “СВЕТЯ”, “Клас от приятели” и “Ключ” не могат да бъдат свалени от сайта ни или поръчани по интернет като продукт “от рафта”. Необходимо е преподавателите, които ще прилагат програмите да преминат обучение за научната основа и методологията. Ето защо учебниците и материалите се предоставят само на учители, които са завършили лицензиращия курс за обучение.

Обучение

В България преподавателите могат да заявят обучение от лицензирания партньор – фондация “Асоциация Анимус”. Екипът от лицензирани обучители от “Асоциация Анимус” осигурява допълнителна методическа подкрепа два пъти за учебната година.

След като преподавателите са завършили курса, те могат да поръчат материалите за съответната програмата от “Асоциация Анимус”. След изчерпване на количеството материали за децата и родителите, те могат да бъдат поръчани допълнително.

В обучението са включени:

  • Ръководство за учители – учебник
  • Приложения за работа в клас и за домашна работа
  • Информация за родители
  • Работни тетрадки за децата
  • Допълнителни материали – карти, плакати, картонени човечета, коронки, сертификати за децата и др.
Цена на обучението

При директна заявка към Фондация “Асоциация Анимус” цените са следните:

ОБУЧЕНИЕТО в общата методика на програмите Умения за цял живот: „Приятелите на Зипи” , “Приятелите на Ябълка”, “Паспорт” и “СВЕТЯ” или авторските програми „Клас от приятели” и “Ключ” е ден и половина, като цената за един учител е 300 лв. За група над 4 учители има отстъпка 20%.

Ако се интересувате от въвеждане на програмите във Вашия район, най-добре е да привлечете и групирате няколко местни училища, за да бъде обучителният курс достатъчно рентабилен за вас и да се възползват възможно повече професионалисти. Ние приветстваме запитвания от училища, Регионалните управления по образованието (РУО) и общини.

За повече информация

Можете да ни пишете на animus@animusassociation.org
Координатор: Марина Ангелова