Включете се

В рамките на проекта са включени три училища в България, в които се финансира прилагането на програмите.

Извън проекта програмите са отворени за всички училища

Програмите „Приятелите на Зипи” , „Приятелите на Ябълка” , “Паспорт” и “Клас от приятели” не могат да бъдат поръчани по интернет или закупени като продукт “от рафта”. Обучението на учителите, които ще прилагат програмите е жизненоважна част от програмите, ето защо учебниците и материалите се предоставят само на учители, които са посещавали двудневния курс за начално обучение.

Обучение

В България учителите могат да заявят обучение в програмата от лицензирания партньор – Фондация “Асоциация Анимус”.

Екипът от лицензирани обучители от “Асоциация Анимус” осигурява методическа подкрепа два пъти за учебната година.

След като учителите са посещавали курс за обучение, те могат да поръчат материалите за програмата от “Асоциация Анимус”. След изчерпване на количеството материали за децата и родителите, те могат да бъдат поръчани допълнително.

В обучението са включени голям пакет методически указания и материали:

  • Сертификати за учителите
  • Ръководство за учители – учебник
  • Ръководство за родители – малка книжка
  • Допълнителни материали – карти, плакати, картонени човечета, коронки, сертификати за децата и др.
Цена на обучението

При директна заявка към Фондация “Асоциация Анимус” цените са следните:

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ в общата методика на програмите „Приятелите на Зипи” или “Приятелите на Ябълка”, “Паспорт” или „Клас от приятели” – ден и половина, цената за един учител е 300 лв. За група над 4 учители има отстъпка 20%.

НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ (независимо дали се надгражда „Приятелите на Зипи” или “Приятелите на Ябълка”) – половин ден, цената за един учител е 200 лв. За група над 4 учители има отстъпка 20%.

ОБЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДВЕТЕ ПРОГРАМИ „Приятелите на Зипи” и “Приятелите на Ябълка”– два пълни дни, цената за един учител е 400 лв. За група над 4 учители има отстъпка 20%.

В цената за обучението са включени учебниците за учителя и материалите за учениците за една година.

Ако се интересувате от въвеждане на „Приятелите на Зипи” , “Приятелите на Ябълка” и “Паспорт” във вашия район, най-добре е да привлечете и групирате няколко местни училища, за да бъде обучителният курс достатъчно рентабилен за вас и да се възползват възможно повече професионалисти. Ние приветстваме запитвания от училища, Регионалните управления по образованието (РУО) и общини.

За повече информация

Можете да ни пишете на animus@animusassociation.org
Координатор: Марина Ангелова