Ръководство за родители

Децата учат много нови умения с „Приятелите на Ябълка“
и искаме да се уверим, че ще ги прилагат и извън класната
стая – у дома, с приятели и в ежедневието. За тази цел се
нуждаят от вашата помощ.

... прочетете повече

Занимания у дома

Програмата "Приятелите на Ябълка" се състои от шест модула и всеки един от тях има занимания, които се изпълняват заедно с родителите вкъщи. Отделете време и спокойно място, за да предразположите детето си да ви разкаже за заниманието от програмата и да обсъдите какво ще правите заедно у дома. Обикновено дейностите са кратки - 10 до 20 минути и са забавни и за вас и за детето ви.

Времето, отделено за тези дейности ще ви се отблагодари в дългосрочен план. Ако детето ви се научи как да се справя с трудностите докато още е малко, то ще може много по-добре да се справя с бъдещите по-сложни проблеми, които ще среща в живота си на възрастен. ... прочетете повече

Златните правила

"Приятелите на Ябълка" не е програма, която казва на децата какво да правят. Вместо това, тя помага на децата да изобретят и упражнят свои собствени начини на решаване на проблемите.

Има само две Златни правила.

Родителите и близките на детето биха могли да въведат тези правила и в живота на семейството.