“Клас от приятели” и “Ключ” са програми за деца съответно от 5. до 7. клас и от 8 до 10.клас.

Учителите, заедно с децата ще се занимават с важни за младежите житейски теми и въпроси, което ще стимулира учениците да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти. Това повишава емоционалната им интелигентност и капацитета им да се справят с различни сложни ситуации – самотност, усещане, че са различни и никой не ги разбира, вътрешна болка и разкъсване от противоречия или нови вълнения и връзки, създаване и прекъсване на приятелства. Учителите подкрепят способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, страха, яростта, завистта, ревността и други трудни чувства. На групово ниво, програмите подобряват общуването между учениците и способността им да изграждат приятелски и здравословни взаимоотношения.

Методи

Програмите са съставени от игри и дискусии по теми. В насоките за учители са описани как да се реализират за един учебен час от 45 минути. Методите, които предлагаме на учителите са упражнения за загряване, фокусиране и отработване на определена тема чрез разискване на ситуации, влизане в различни роли в изиграните ситуации, анализ, дискусия или дебат. Съсредоточени са върху овластяване на децата и на класа като цяло да се справят с възникващи проблеми- сами или подкрепени от възрастните, когато е необходимо.

“Клас от приятели” е за деца от 11 до 13 години
Съдържание на програмата “Клас от приятели”
 Аз в училище
  1. Договаряне на правилата за работа.
  2. Кое е честно и кое не?
Аз и другите
  1. Приличаме си – различни сме.
  2. Трудни ситуации и конфликти.
  3. Връзки в интернет.
Аз се променям
  1. Чувства.
  2. Кога ще порасна?
Аз и семейството
  1. Промяна и загуба.