Екип

Екип

12 психолози от екипа на Фондация „Асоциация Анимус” са преминали обучение за обучители по програма „Приятелите на Зипи” и “Приятелите на Ябълка”. Специално подготвеният екип може да провежда обучения на специалистите от училище, за да могат да я прилагат в своите класове. В процеса на работа с програмата допълнително се предлага текущо обучение и методическа подкрепа за учителите, прилагащи я в България.

На снимката екипът ни в края на своето обучение (отляво надясно и от горен към долен ред):

Марина Ангелова, Светослав Савов, Кристина Ненова, Надя Захариева, Надежда Стойчева (директор на Фондация „Асоциация Анимус“), Катя Кръстанова, Мария Чомарова (директор на Фондация „Асоциация Анимус“), Димитър Германов, Надя Кожухарова, нашите обучители Карълайн Лифърт и Карълайн Игар от Partnership For Children, Силвия Димитрова, Анна Миланова, Елица Томова, Петя Петрова.