Как да разбера дали детето ми е тормозено?


На тормоза в училище често се гледа пренебрежително, като на естествен процес при порастването на децата. Обикновено грубото поведение остава незабележимо дълго време и може да изглежда незначително в сравнение с агресивни прояви на физическо насилие и малтретиране. Статистиките обаче сочат, че едно от четири деца, които тормозят връстниците си, преди двайсетата си година вече има криминално досие. От друга страна децата, станали жертва на тормоз в училище, развиват симптоми на депресия, засилена тревожност и лесно стават жертви по-нататък в живота. Затова е важно да бъдем бдителни за тази ранна форма на агресивно поведение.Дете, което е тормозено, е възможно да прояви някои от следните признаци:

 • страхува се да ходи на училище
 • чувства се неразположено сутрин
 • има необясними охлузвания, синини или други травми
 • закъснява или отива по-рано на училище
 • отива на училище по друг маршрут
 • има проблеми с усвояването на учебния материал, успехът му пада
 • бяга от училище
 • наблюдават се промени в настроението или поведението, напр. е мълчаливо, необщително, раздразнително, склонно е към спорове, лесно се пали и избухва
 • наблюдават се промени в навиците или в използването на Интернет и социалните мрежи
 • сънува кошмари и сънят му е нарушен
 • прибира се с повредени вещи
 • „губи“ си вещите
 • моли за повече пари или учебни материали
 • започва да увърта, когато го питат какво става в училище.

КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ КЪМ ДЕТЕТО, АКО ПОДОЗИРАМЕ, ЧЕ ГО ТОРМОЗИ НЯКОЙ?

 • Приемете сериозно оплакванията на детето, че е тормозено. Децата често се страхуват или срамуват да кажат на някого, че са тормозени, затова повярвайте на оплакванията на вашето дете.
 •  Не си мислете, че децата ще се справят сами. Те имат нужда от близък човек, който ще ги разбере и подкрепи.
 • Създавайте възможности на детето да говори за насилието в своя живот. Това често се получава най-добре в моменти на непринудено общуване – когато гледате телевизия, четете, играете на някаква игра или се разхождате в парка.
 • Бъдете бдителни за симптоми, говорещи, че е възможно детето ви да е жертва на тормоз.

КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ, АКО ПОДОЗИРАМ, ЧЕ МОЕТО ДЕТЕ ТОРМОЗИ ДРУГИ?

 • Не си мислете: „Моето дете не може да бъде грубиян!“
 • Погледнете на проблема сериозно.
 • Говорете с вашето дете. Имайте предвид, че дете, което тормози другите, често опитва да скрие отрицателните и агресивните чувства и поведение и да хвърли вината върху другите.
 • Не мислете, че детето ви е „лошо“. С поведението си децата показват, че се случва нещо и има проблем.
 • Учете детето си какво е добро, какво е лошо и кое наранява другите.
 • Вгледайте се внимателно в своето поведение като родител. Погрижете се детето да не става свидетел на грубост и насилие между членове на семейството.
 • Кажете на детето си, че не допускате подобно поведение. Обсъдете с детето отрицателното въздействие, което оказва тормоза върху жертвите.
 • Говорете с учителя и/или директора. Честата комуникация с учителите е важна, за да разберете как се държи детето ви в училище.
 • Увеличете бдителността си за заниманията на детето и местата, на които ходи. Разберете кои са приятелите му и се информирайте къде се намира във всеки момент. Отклонявайте го от поддържането на взаимоотношения с агресивни връстници. Разговаряйте за мотивите му да се държи агресивно.
 • Въведете ясни правила в семейството и се придържайте твърдо към тях. Когато децата участват в установяването на правилата, за тях е по-лесно да ги спазват. Когато децата се придържат към правилата, веднага демонстрирайте одобрението си.
 • Не унижавайте детето като наказателна мярка, за да му покажете какво е да бъдеш тормозен. Вместо това помислете за ефективна реакция без насилие. Тя би трябвало да бъде съответна на сериозността на извършеното от детето и на неговата възраст и етап на развитие. Телесното наказание носи посланието, че „правото е на силния“.
 • Помогнете на детето да се научи как да контролира и да се справя с агресивните си чувства, импулси и поведение подобаващо, без да наранява никого.
 • Прекарвайте повече време с вашето дете. Търсете неща, които можете да правите заедно, например спортни занимания или хобита.
 • Хвалете детето, когато е мило и учтиво към другите. Дайте му да разбере, че добротата се цени. Вдъхновявайте го да се държи добре в името на доброто държание и да прави каквото е добро и правилно. Не насърчавайте доброто поведение с награди (подаръци, шоколади, компютърни игри, гледане на телевизия или други „подкупи“) и не санкционирайте лошото държание (с отхвърляне, наказания, плесници), за да не учите децата да се държат добре само в замяна на одобрение, внимание, подаръци или за избягване на санкциите.

ОБЩИ НАСОКИ

 • Информирайте се каква е политиката на училището срещу тормоза и механизма за подаване на сигнали за подобни случаи и говорете с детето си, за да може да прибягва до тях при необходимост. Може да бъде от полза да създадете с него план за действие, уточняващ стъпките, които смятате да направите във връзка с тормоза и за подобряване на ситуацията.
 • Опитайте се да разберете защо детето е станало жертва или е агресивно. Помислете какво стои зад тази ситуация на тормоз, страданието е симптом на по-дълбок проблем.
 • Учете децата как да разрешават споровете без груби думи или действия. Създавайте в тях умения, с които да се предпазват: как да се движат уверено, да бъдат бдителни за ставащото около тях и да се защитават словесно. Учете ги да се обръщат към приятелите си за подкрепа.
 • Слушайте! Насърчавайте детето да говори за училище, за социални събития, да ходи на училище и да се прибира оттам. Обръщайте внимание на разговорите му с други деца. Това може да бъде първият ви ориентир дали вашето дете е жертва, насилник или нито едното, нито другото. Бъдете близо до него и проявявайте чувствителност.
 • Питайте детето какво според него би било най-доброто решение в случай на тормоз. Възможно е детето да се страхува, че тормозът може да се засили, ако каже за него. То има нужда да го изслушвате, да го успокоявате и да му обясните, че заедно ще разрешите ситуацията.
 • Разказвайте на детето си за детето, което сте били самите вие, и как сте се справяли с трудни ситуации.
 • Помагайте на децата да се научат на социалните умения, необходими за създаване на приятели. Увереното, находчиво дете е по-малко вероятно да бъде тормозено или да тормози другите.
 • Поддържайте комуникацията! Погрижете се всички засегнати страни да знаят какви действия възнамерявате да предприемете и кога. Проверявайте редовно, за да сте сигурни, че грубиянското поведение не е възобновено, тъй като за тормоза е характерно, че се повтаря.
 • Консултирайте се със специалист.
 • Свържете се с организация, която може да ви насочи как да действате в случай на тормоз или насилие.
  • 116 111 Национална телефонна линия за деца
  • Център за консултиране, психотерапия и психоанализа към Фондация „Асоциация Анимус”, Тел: +359 2 9835205; 9835305; Работно време: от 9,00 до 17,30 ч.

ПОМНЕТЕ

Отговорността на училищата е да дават на вашето дете знания и да го карат да се чувства в безопасност, приемано сериозно и уважавано като човек. Ваша е отговорността да отгледате здраво и щастливо дете и добър човек!

дипляната за родители в pdf можете да изтеглите от ТУК