13 – 17 ноември СЕДМИЦА ПРОТИВ ТОРМОЗА

Седмицата против тормоза осветява проблемите, свързани с тормоза в училище и насърчава всички деца, учители и родители да предприемат действия срещу тормоза през цялата година.
Мотото на кампанията за 2017 година е “Всички различни, всички равни”.

Екипът на Асоциация Анимус искаме да ви представим как децата виждат тормоза в училище. Смятаме, че децата трябва да бъдат поканени да участват във всички етапи на събиране на идеи и вземане на решения, свързани с живота в училище. Специално това се отнася до проблеми, възникващи между самите тях. Въвличайки децата в дискусиите и разсъжденията за правилата и мерките, ограничаващи тормоза, ще направим решенията по-ефективни, а децата – по-отговорни.

Да си припомним техните мнения, събрани по време на специални уъркшопи по темата по време на проект на Асоциация Анимус: „Детската гледна точка към разпознаване и превенция на тормоза в училище” JUST/2013/DAP/AG/5372

Цялата книжка можете да изтеглите от тук