Всички членове на „Ключ към училище без страх“ се присъединяваме към международната коалиция от неправителствени организации, обединени от Световния женски фонд, за да отбележи Световния ден за превенция на насилието над деца – 19 ноември. Този ден е тясно свързан с Международния ден за правата на детето (20 ноември).