“Ози и приятели”

В момента разработваме авторска програма „Ози и приятели” за учители на деца между 11 и 17 години. Целта е да се обхванат най-критичните периоди – 5., 8. и 11. клас.

Уважаеми родители,

Обръщаме се към Вас, за да се вслушаме в мнението ви, за това какво да учат Вашите деца в училище, освен заложените академични знания.

Класната стая е мястото, където децата общуват, срещат се с всякакви предизвикателства и емоции. Наситено е с вълнение, съревнования, радост, успехи, ревност, борба за надмощие, завист, срам, любов, тъга, създават се и се прекъсват приятелства, преминават през загуби, промени, планове за живота и т.н.

Искаме заедно с Вас да подберем и организираме темите на модулите. Впоследствие учителят, заедно с учениците ще избират какво е най-важно за класа и по какво ще работят всеки месец.

Моля, споделете Вашите идеи, като ги добавяте в нов ред или гласувате за предишна идея, която Ви допада от анкетата ни.

При желание, можете да разгледате и програмите за здравословно общуване, които предлагаме за децата от 5 до 10 години – “Приятелите на Зипи” и “Приятелите на Ябълка”. “Клас без страх” е следващата надграждаща програма.

Добрите новини са, че програмата ще стартира от следващата година!

Ние сме „Ключ към училище без страх”- проект на Фондация „Асоциация Анимус”, в партньорство със Сдружение „Алтернативи” – гр. Айтос, Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, Асоциация „Родители”, Институт по социални дейности и практики, Фондация „П.У.Л.С” – гр. Перник, Фондация „Партньори България”, Център за приобщаващо образование, Национална мрежа за децата.