СУ “Христо Ботев”, гр. Айтос и “Приятелите на Зипи”

СУ “Христо Ботев”, гр. Айтос е едно от първите училища в страната, което през учебната 2016/2017 се включи в програмата „Приятелите на Зипи” , с което за пореден път доказа, че е едно модерно, обърнато към бъдещето, търсещо иновативни практики училище.
Програмата „Приятелите на Зипи” е изградена от поредица илюстрирани разкази за едно насекомо, отглеждано като домашен любимец, наречено Зипи, и неговите приятели – група малки деца. Историите в разказите и дейностите в модулите се занимават с ежедневни трудности, пред които се изправят децата. Докато слушат и обсъждат проблемите от разказите и участват в забавни дейности (рисуване, ролеви техники, игри) , малките ученици придобиват социални умения като ефективно общуване, разрешаване на конфликти, създаване и запазване на здравословни взаимоотношения.
Проектът подобрява социалния климат в класната стая и развива атмосфера на толерантност към различията, взаимопомощ и дух на приобщаване Вече убедени от колегите в ефикастността на програмата и нейното положително влияние върху взаимоотношенията между учениците, ние /Ф.Халилова, Ст.Ангелова, Н.Калоянова, Ж.Павлова и Д.Атанасова/ – екипът от учители на бъдещите първокласници, решихме да продължим да работим по нея.