Как да включим родителите?

Покана към семейството

Програмите „Приятелите на Зипи” и Приятелите на Ябълкауспяват ефективно да развива у децата социални умения и умения за справяне, независимо от включването на родителите. Все пак ползата за децата е голяма, ако родителите помагат за затвърждаване на наученото в занятията. Някои семейства дори са открили, че всички у дома биха могли да имат полза. Едно от семействата например взело решение да продължи с време за Зипиу дома, като всички сядат заедно и споделят своите мисли и усещания за изминалия ден. Ето защо е добра идея родителите да бъдат осведомени за темите, които се засягат в програмите, като това може да бъде направено по най-различен начин.

Как да подходим?

Ръководствата за родители към „Приятелите на Зипи” и Приятелите на Ябълкапредоставят лесно за четене въведение в програмата. Някои от учителите организират специална среща с родителите преди началото на програмата, за да ги информират какво включва тя. Други са открили, че това би могло да е непродуктивно, тъй като родителите биха се обезпокоили от теми, засягащи лични преживявания или пък разговори за смъртта. Тези учители предпочитат да проведат срещата няколко седмици след стартирането на програмата. През това време родителите вече ще са чули децата си да обсъждат Зипи или Ябълка и ще са видели ползите от заниманията, а вероятността да бъдат обезпокоени би била по-малка.

Можете да сложите надпис на вратата на класната стая коя тема се разглежда текущата седмица или пък да публикувате информационно каре за „Приятелите на Зипи” или Приятелите на Ябълкав училищния вестник.

Тъй като е възможно дадена сесия да се окаже доста трудна за децата, например в даден модул се разглежда завистта, някои учители са помолили родителите да обсъдят предварително чувството с децата си. Това им помага да бъдат подготвени с по-ясно разбиране по темата.

Можете също да изпратите по децата попълнените въпросници за обратна връзка или техни копия у дома, за да ги подтикнете да разговарят за това как протича техните занимания.

Родителите като гости в програмата

Въпреки, че присъствието на още един възрастен в класната стая по време на сесиите на „Приятелите на Зипи” и Приятелите на Ябълкаби било от голяма полза, не бихме ви препоръчали да използвате родители като помощници в програмата. Децата би трябвало да се чувстват свободни да говорят за това, което ги безпокои, а присъствието на родител може да окаже възпиращ ефект. Има също и въпроси от личен характер, с които да се съобразите. Изключение от това е посещението в определено място в града при един от модулите, където ще имате нужда от помощта на няколко възрастни, а родителите често коментират колко интересна и полезна е била тази разходка.