Справяне с тормоз в училище

Как уменията за справяне помагат на децата да се преодолеят тормоза в училище?

Тормозът в училище не само се преживява по ужасен начин, но изследвания сочат, че може да има дългосрочен пагубен ефект върху психичното здраве. И двете програми „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка” се фокусират върху тормоза в училище. Целта им е не само да намалят насилието в класната стая, но и да дадат на децата стратегии за справяне, които да ги подкрепят сега и в бъдеще.

Какво е тормоз в училище?

Понякога за децата е трудно да разграничат тормоза в училище от единични ситуации на заяждане и могат да определят всеки негативен коментар, или дори родителското дисциплиниране като „тормоз”.
В нашите програма даваме следното определение: „Тормоз в училище включва повтарящо се грубо отношение към някого, при което човек или група от хора целенасочено избира някой с намерението да го нарани или да го накара да се чувства зле. Насилието може да бъде физическо или емоционално. Може да включва обиди или разпространяване на злонамерени истории за човека. Ако насилието се случва онлайн или чрез социална мрежа или телефон се нарича „кибер тормоз”.

Превенция на тормоза в училище

Първата стъпка за училищата трябва винаги да бъде превенцията на тормоза в училище. „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка” подкрепят този подход чрез окуражаване на добротата, емпатията и обсъждането с децата от ранна възраст какво представлява тормозът в училище.

„Никой няма правото да тормози други хора”.
„Ако сме обект на тормоз можем да помолим за помощ някой, на когото се доверяваме”.
Оценка

Оценяването на „Приятелите на Зипи” открива, че програмата наистина намалява нивото на тормоза в училище, в сравнение с училищата, в които я няма. В Норвегия, контролни училища (в които програмата „Приятелите на Зипи” не е прилагана) наблюдават лек спад на тормоза в училище в рамките на съответната година. За училища, приложили програмата редуцирането е 6 пъти по-високо.

Справяне с тормоза в училище

Стратегиите за справяне научени в „Приятелите на Зипи” или „Приятелите на Ябълка” могат също да намалят влиянието на тормоза в училище, ако такъв е налице. Дългосрочният ефект на тормоза в училище може да бъде смекчен от това как детето се учи да се справя със ситуациите.

Има два основни начина за справяне с всяка ситуация.

Единият включва опит за промяна на ситуацията. В този случай това може да включва избягване или прекратяване на това да бъдеш тормозен. „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка”, със своя фокус върху търсене на помощ и общуване дават инструменти това да бъде подкрепено.
Вторият подход включва промяна в мисленето по отношение на това какво се е случило и научаване за справяне с емоционалните ефекти на преживяването. Справянето със ситуации чрез промяна в начина, по който се чувстваме по отношение на тях може да е много ефективно.

И двата механизма на справяне са предложени и упражнявани в „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка”, давайки на децата широк репертоар от стратегии, които да бъдат използвани в училище и през предстоящите години. Въпреки, че Модул 4 се фокусира върху тормоза в училище, Модули 5 и 6 продължават да промотират и развиват тези полезни стратегии за справяне.

Помощ за детето, което упражнява тормоз в училище

Последно, винаги трябва да се помни, че децата, които упражняват тормоз в училище често са нещастни и несигурни и сами се нуждаят от по-добри стратегии за справяне. Универсални програми като „Приятелите на Зипи” и „Приятелите на Ябълка” целят да дадат на всички деца инструментите, от които имат нужда.

Статия на: Partnership for Children
27 февруари 2017г.
Категория: General bullying Mental Health in Schools Zippy’s Friends Apple’s Friends