Ползи от програмата

Какви ползи ще имат децата?

Накрая на програмата децата се научават да разграничават ситуациите, които могат да променят от тези, които не могат, както и да прилагат подходящи стратегии за справяне и в двата типа ситуации. Това подобрява емоционалната устойчивост на децата и те по-рядко имат нужда от външна помощ и по-рядко прибягват до деструктивни реакции, нараняващи другите или себе си. Агресията и тормозът в училище намаляват, тъй като децата усвояват алтернативни начини за справяне с трудностите.

Работата с целия клас има редица предимства

Децата свободно дават идеи и решения, които да бъдат използвани от по-неуверените деца.

Обикновено учителите споделят, че благодарение на „Приятелите на Зипи” децата възприемат общ език, който им дава възможност да изразяват какво чувстват, така че да бъдат разбрани от другите.

Програмата работи последователно, като всеки урок надгражда върху това, което вече е било научено.

Емоционална интелигентност

Децата веднъж преминали през цялата серия от уроци на „Приятелите на Зипи” придобиват ниво на емоционална интелигентност, което в дълбочина променя начина, по който те се възприемат, като затвърждава здравословни модели на общуване и справяне с различен вид фрустрации.

Инвестицията в изграждането на подобен род умения за ненасилствено общуване, за успешно разрешаване на конфликти и идентифициране и признаване не само на собствените емоции, но и на тези на другите, е всъщност инвестиция в дългосрочното развитие и добро самочувствие на децата.

Оценка

Оценките на програмата за ползите за децата участвали в програмата, проведени в международен план, доказват, че придобитите умения се запазват и в по-горните класове.

 

Насърчаването на психичното здраве спестява средства